probíhá výpočet, čekejte prosím...

současné Řecko

všeobecné informace

 • Současné Řecko je směsí historických souvislostí a křižovatkou kultur. Původní helénští obyvatelé byli prý vysocí, sstatní, se světlými kudrnatými vlasy. Současní Řekové jsou výsledkem smíchání balkánských národů a silného tureckého vlivu. Věhlas antického Řecka a moc byzantské říše byly ve středověku dokonale rozmetány zejména tureckou nadvládou. Boj Řeků za nezávislost začátkem 19. století předurčil novodobé řecké dějiny a současné Řecko vznikalo postupným připojováním jednotlivých území až do roku 1947
 • Obyvatelstvo a politické souvislosti
  • v Řecku je jen asi 10% obyvatel, kteří se hlásí se k cizí národnosti
  • řecká ortodoxní církev má ve společnosti podstatný vliv, obyvatelstvo je z velké většiny věřící
  • politické strany Řecka vznikly většinou již v 19. nebo začátkem 20. století, byly a jsou dodnes silně závislé na osobnostech svých vůdců
  • hlavou státu je prezident, zákonodárnou moc má jednokomorový parlament se 300 poslanci
  • Řecko je členem NATO, EU i většiny světových organizací a úmluv
 • Hospodářství - Ekonomika závisí převážně na malých a středních podnicích, nepříznivý vliv na rozvoj a osudy země mají i častá ničivá zemětřesení. Průměrný plat v Řecku je 1673 EUR (2012), minimální mzda 673 EUR (2014), nezaměstnanost se pohybuje kolem 25% (2014). Hluboké zadlužení země a realizace záchranného programu MMF způsobily v letech 2009-12 propad reálných příjmů obyvatelstva a prudký růst nezaměstnanosti. Hlavní význam mají služby (turistika, námořní doprava), některé zemědělské a potravinářské produkty (bavlna, tabák, citrusy, kivi, olivový olej, hrozinky), v poslední době i průmyslová výroba. Zemědělství je dodnes typické rozdrobeným hospodařením, přesto je Řecko při dobré úrodě téměř soběstačné ve výrobě obilí, rýže a cukru
 • Elektrická energie - elektrické napětí je 230 V, obvyklé zásuvky, většinou bez nulového kolíku. V létě často výrobní kapacity nestačí a může dojít i k několikahodinovým výpadkům proudu
 • Cestovní ruch - Řecko navštíví ročně asi 17 mil turistů. Více než tři čtvrtiny lidí volí leteckou dopravu, autem přijíždí asi 15% návštěvníků. V zemi je asi 30.000 ubytovacích zařízení s více než 1 mil. lůžek a přibližně 4000 cestovních kanceláří. Příjmy z cestovního ruchu tvoří asi 18% řeckého HDP, což řadí zemi mezi turistické velmoci (kolem 15. místa na světě)

některá upozornění pro individuelní turisty

 • siesta (přibližně 13 - 17 hod.) je dodržována hlavně na úřadech a ve službách mimo turistické oblasti, obchody pak bývají otevřeny dlouho do noci
 • spropitné je obvyklé dávat v restauracích, pokud jste spokojeni, ne však už v kavárnách a cukrárnách
 • citlivé konverzační téma - vše, co souvisí s Tureckem
 • pitná voda z kohoutku závisí na navštívené oblasti, doporučuje se však opatrnost (i kvůli možnému rozdílnému složení minerálů) a případně pít balenou vodu
 • omezené možnosti kanalizace jsou důvodem, proč se na většině míst Řecka hází použitý toaletní papír do koše vedle WC
 • volné táboření mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno
 • potápění s přístroji je možné jen v některých oblastech a se zvláštním povolením
 • nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování
 • podceňování místní klimatické náročnosti s sebou nese rizika náhlých příhod či úrazů
 • nedoporučuje se cestování do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic
 • převoz a přechovávání i malého množství drog je trestáno dlouholetým vězením
 • je zakázán nejen vývoz předmětů historické hodnoty, ale i jakýchkoliv kamenů z archeologických areálů a porušení tohoto zákazu je tvrdě postihováno
 • Specifika silničního provozu - ve velkých městech a rekreačních oblastech bývá značný provoz a nejsou při něm vždy uplatňována měřítka středoevropských pravidel. K místním zvyklostem patří vytváření dalších jízdních pruhů, jízda do protisměru v jednosměrce, či minimální používání směrovek. Zejména v létě je na silnicích mnoho motocyků a skůtrů, které se proplétají mezi auty ze všech stran. Je proto stále třeba věnovat provozu maximální pozornost. Zákon toleruje požití alkoholu (0,5 promile), ale v případě havárie je to přitěžující okolnost a i s ohledem na vysoké teploty řeckého léta se rozhodně nedoporučuje konzumovat během dne alkoholické nápoje, pokud se chystáte na silnici.

autor stránky: Mirka

poslední­ aktualizace: 17.10.2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace