probíhá výpočet, čekejte prosím...

zeměpisné názvy

O komplikacích s přepisem a výslovností řeckých slov, názvů a jmen se na našich stránkách zmiňujeme často. Tyto těžkosti mají i svou humornou stránku v podobě různých nedorozumění a také přidávají Řecku na tajemnosti. Každý, kdo byl někdy v Řecku zjišťuje, že o historii zakopává skutečně na každém kroku, báje a historické skutečnosti se doplňují a prolínají. Původ zeměpisných názvů nám pomáhá v orientaci a cizí slova srozumitelně přibližuje. Může být také zajímavé sledovat, jak se slova s přibývajícím časem a kilometry různě mění, ale celá věc má také praktický rozměr. I u nás jsou dostupné různé zahraniční mapy a průvodce, na internetu jsou zdroje z celého světa a tak neznámý přepis názvu může člověka pořádně zmást. K lepší orientaci v řeckém zeměpise jsme pro Vás připravili přehled názvů řeckých územních celků a jejich varianty v cizích jazycích. Pro zajímavost přidáváme možné výklady původu těchto názvů, které se nám podařilo shromáždit. Nejde tedy o vyčerpávající ani jediná vysvětlení, dozvíme-li se o dalších, uvedené informace doplníme.

Řecko

Ve starém Řecku žilo mnoho kmenů, které používaly pět hlavních nářečí: Dórštinu, iónštinu, attičštinu, aiolštinu, arkadštinu. Řečtina se postupně vyvinula z attického nářečí, které se díky sílícímu vlivu Athén rozšířilo nejvíce.
Jméno Řecko (Graecia a v dalších jazycích odvozené varianty) vzniklo pravděpodobně z římského pojmenování obyvatel západního Řecka (Graikos), kteří se stěhovali na Apeninský poloostrov, některé prameny připouštějí spojitost se starým biotským městem Graea (později se jmenovalo Tanagra) ve středním Řecku nedaleko Théb.
Název Ellas (Hellada a její varianty) se odvozuje od indoevropských kmenů, které na území středního Řecka přišly z Malé Asie. Nazývali se Hellénové, mytologie je někdy spojuje s krásnou Helenou božského původu (jejím otcem byl bůh Zeus), o niž se vedla Trojská válka. Helena po válce zůstala v městě Trója (dnešní Turecko) jako manželka jednoho ze synů trojského krále Priama. Existuje i prozaičtější verze. Podle té Ellas vděčí za své jméno slavnému věštci z Dodoni a Epiru, který se jmenoval Selli.

Řecko ve světových jazycích

řecky: Ελληνική Δημοκρατία, Ελλάδα, Ελλάς, ΕΛΛΑΣ,
Elliniki Dimokratia (oficielní název), Ellada, Ellas, Hellada, Hellas,
latinsky: Graecia
albánsky: Greqia
anglicky: Hellenic Republic, Greece
bulharsky: Гърция(Grcia)
dánsky: Grækenland
finsky: Kreikka
francouzsky: Grèce
holandsky: Griekse Republiek, Griekenland
chorvatsky: Grčka
irsky: An Ghréig
italsky: Grecia
německy: Griechenland
norsky: Republikken Hellas, Hellas
maďarsky: Görögország
polsky: Grecja
portugalsky: República Grega, República Helénica, Grécia
rumunsky: Grecia
rusky: Греция (Grecia)
slovensky: Grécko
slovinsky: Grčija
srbsky: Грчка (Grčka)
španělsky: Grecia, República Helénica, Grecia
švédsky: Grekland

Na Středním a Dálném Východě má výraz Řecko shodný základ "jun" nebo "jwn". Podle Bible (kniha Genesis) měl praotec Noe několik synů. Jeden z nich se jmenoval Japeth a ten měl syny, kteří založili evropské národy. Javan (=syn Japhetův) byl ten, z něhož vzešli Řekové. Slovo "Javan" je také synonymem slova "Ionia", řeckého území v malé Asii (dnes Turecko).

podle bible : Javan
arabsky: يونان (Yūnān)
arménsky: Հունաստան (Hounastan)
azerbájdžánsky: Yunanıstan
indsky: यूनान (Yūnān)
indonésky: Yunani
kurdsky: Yewnanistan
persky: یونان (Yūnān)
syrsky: ܝܘܢܢ (Yunan)
turecky: Yunanistan

seznam krajů

Attika | Střední Řecko | Střední Makedonie | Kréta | Východní Makedonie a Thrákie | Epirus | Jónské ostrovy | Severní egejské ostrovy | Peloponés | Jižní egejské ostrovy | Thessálie | Západní Řecko | Západní Makedonie |

Attika

Attike znamená athénský, odvozeno od města Athény, které bylo nazváno podle bohyně Pallas Athény (více viz Posvátné olivy). Jméno Athéna pravděpodobně vzniklo ze slov bystrý a chvála (ather+aine).

alternativní názvy: Attiki, Attikí, Atikí, Attica (angl.), Attika (něm.), Attique (fr.), Atica (port.)

Centrální Athény

všechny regiony Attiky vznikly jejím administrativním rozdělením při reformě k 1.1.2011

alternativní názvy: Central Athens

Severní Athény

alternativní názvy: North Athens

Západní Athény

alternativní názvy: West Athens

Jižní Athény

alternativní názvy: South Athens

Pireus

V antice ostrov, ale moderní přístav Athén už od 5. stol. př.n.l., název je pravděpodobně odvozen od starořeckého slova přívoz.

alternativní názvy: Pireas, Pireaus, Pirée,

Východní Attika

alternativní názvy: East Attica

Západní Attika

alternativní názvy: West Attica

Ostrovy

tento region zahrnuje Sáronské ostrovy (největší z nich jsou Aegina,Hydra, Poros a Spetses) a také malou, attickou část poloostrova Peloponés.

alternativní názvy: Islands

Střední Řecko

alternativní názvy: Sterea Ellada, Kentrikí Hellás, Greece Central (angl.), Mittelgriechenland, Mittel-Hellas, Zentralgriechenland (něm.), Grèce centrale (fr.), Grecia Central (port.)

Euboia

Byla pravděpodobně krajem bohatých pastevců, název vznikl ze slov eu=dobrý, bous=býk nebo také majitel mnoha stád.

alternativní názvy: Evia, Evvia, Évia, Évvia, Evvoia, Évvoia, Euboea, Chalkida, Euripos, Negropont, Negroponte, Euboea (angl.), Euböa, Ewwia (něm.), Eubée, Chalcide, Nègrepont (fr.), Eubéia (port.), Eubea(it.), Eubea (šp.)

Evritania

Území bájného krále Evrita, znamenitého lučišníka, v jehož jméně jsou starořecká slova "dobře" a "plout, letět". Stejně možné však je, že šlo o četné místní potůčky a bystřiny.

alternativní názvy: Evrytanía, Evritania (angl.), Evritania (něm.), Eurytanie (fr.), Euritanía (port.)

Fokída

Bájný hrdina Phocus, který dal regionu jméno, dobyl toto území. Uvádí se, že byl synem buď aeginského krále Aiáka nebo korintského krále Ornyta.

alternativní názvy: Phocis, Phokis, Fokis (angl.), Fokida (něm.), Phocide (fr.), Fócida (port.)

Fthiótida

Vznikla ze starořeckého Phthia (starověké město a území kolem něj), jméno města je odvozeno od jména milenky boha Apollona.

alternativní názvy: Fthiótida, Phthiotis, Phthia (alternativní názvy), Fthiotis (angl.), Fthiotida (něm.), Phthiotide, Phtiotide (fr.), Ftiótida (port.)

Bioitía

Název regionu pochází od vlastního jména Boiwtoi, jehož základem je slovo bojovník.

alternativní názvy: Viotía, Voiotía, Boeotia (angl.), Böotien (něm.), Béotie (fr.), Beócia (port.)

Střední Makedonie

Makedonie vznikla asi z vlastního jména náčelníka (Macedon) kmene, který se usadil v oblasti dnešní Makedonie a založil království. Podle Hérodota pochází název z dórského slova makednós, což znamená vysoký, maki-kedónes jsou lidé z vysočiny.

alternativní názvy: Kentriki Makedonia, Makedonía, Makedhonía, Macedonia Central (angl.), Zentralmakedonien, Makedonien, Mazedonien (něm.), Macédoine (fr.)

Chalkidiki

Poloostrov Chalkidiki byl nazván podle podle města Chalkis na ostrově Euboia, odkud sem přišli první řečtí obyvatelé, khalkis znamená bronzový.

alternativní názvy: Chalkidikí, Chalkidike, Chalkidiké, Chalcidice, Halkidikí, Khalkidhikí Chalkidhikí, Khalkidiki, Halkidiki (angl.), Chalkidiki (něm.), Chalcidique (fr.), Kalkídica (port.)

Imathia

Název Imathia (neboli Emathia) je starším synonymem pro celou Makedonii, podle mýtického krále Emathiona. Alexandr Veliký měl přívlastek Emathijský.

alternativní názvy: Emathia, Emathía, Eimathía,Imathia (angl.), Imathia (něm.), Imathie, Émathie (fr.), Emathia (port.)

Kilkis

Název regionu je převzat od stejnojmenného hlavního města, původně bulharského města Kukuš, centra historického území Kristonia.

alternativní názvy: Kilkís, Kukuš, Kukush, Kilkis (angl., něm., fr.)

Pella

Byla pravděpodobně hlavní město starověké Makedonie, rodiště Alexandra Makedonského. Jméno dostal region podle tohoto kdysi slavného města.

alternativní názvy: Pella: Péla, Pelli, Pella (angl., něm., fr.)

Pieria

Název odvozený od názvu starověkého thráckého kmene který na toto území přesídlil a jehož vůdcem byl Pierus. Zároveň se tak jmenuje zdejší hora, kde žil Orfeus a jeho múzy.

alternativní názvy: Piería Pieria (angl., něm.) Piérie (fr.)

Serres

Původně Siris, město Siropaeonů z Paeonského národa, jméno znamená: slunce = sirios = helios.

alternativní názvy: Séres, Sérres, Serra, Seres, Siris, Serrae, Serrhae, Serrai (angl.), Serres (něm.), Serres (fr.)

Thessaloniki

Město má jméno podle Thessaloniké, manželky generála Alexandra Makedonského, Kassandra. Název znamená vítěz nad Thessálií a připomíná vítězství Alexandrova otce, Filipa II. Podle města se jmenuje i region.

alternativní názvy: Soluň, Salonica, Salonika, Selanik, Thessalonike, Thessaloniké, Thessalonica, Thessaloníki, Selanik, Thessaloniki (angl.), Saloniki (něm.), Thessalonique, Salonique (fr.), Salônica (port.), Salonicco, Tessalonica (it.)

Athos

Poloostrov se jmenuje podle giganta Athose, který ve válce s bohy bojoval s Poseidonem. Hora Athos je skála, kterou podle jedné verze hodil Athos po Poseidonovi, podle jiné to bylo naopak. Aghion Oros znamená Svatá hora.

alternativní názvy: Aghion Oros, Aghio Oros, Hagion Oros, Mount Athos, Athos, , Akte, Hagion Oros, Ághion Óros, Ágio Óros, Ágion Óros, Ágios Óros, Áyion Óros, Hágion Óros, Mount Athos (angl.), Berg Athos (něm.), Mont Athos (fr.)

Kréta

Creta znamená latinsky křída - podle horniny, která se tu nalézá. Dříve se také ostrov nazýval Candia (podle staršího názvu města Iraklio), Centapolis (podle 100 krétských měst) nebo Aerea insula (vzdušný ostrov).

alternativní názvy: Kréta, Kreta, Krete, Kriti, Kríti, Creta, Crete, Candia, Crete (angl.), Kreta (něm.), Crète, Candie (fr.), Creta (it,, šp,)

Chania

Název města Chania, podle kterého je pojmenován i celý region, vznikl z arabského slova khniyah, které znamená vinárna.

alternativní názvy: Chaniá, Khaniá, Chaniá, Haniá, Canea, Cydonia, Khania (angl.), Chania (něm.), La Canée (fr.), Canéia (port.)

Iraklio

Město se původně jmenovalo Candia, později dostalo jméno Heraklion podle slavného hrdiny Hérakla.

alternativní názvy: Iráklio, Irakleio, Iraclio, Irakleon, Irákleio, Iraklion, Iráklion, Irákleion, Iraclion, Erakleion, Heraklion, Heráklion, Herákleion, Heracleum, Candia, Khandax, Megalokastro, Herakleion (angl.), Heraklion (něm.), Candie, Héracleion, Héraclion, Candie (fr.)

Lasithi

Region Lasithi se nazývá podle východokrétského města Sitia, které se dříve jmenovalo La Sithia.

alternativní názvy: Lasithion, Lassíthi, Lassithion, Lassithi, , Lesithi, Lessithi, Lassithi (angl., něm., fr.)

Rethymno

Původně antická Rhithymna nebo Rhizenia, jejíž patronkou byla bohyně-titánka Rheia, jejíž jméno znamenalo proud, plutí. Podle města Rethymno se dnes nazývá i region.

alternativní názvy: Rethymno, Réthymno, Rethymnon, Réthymnon, Rethimnon, Réthimnon, Rethýmne, Rhythymna, Rhithymna, Retimo, Rethymno, Rethymne (angl.), Rethymno (něm.), Rethymne (fr.)

Východní Makedonie a Thrákie

Makedonie pochází asi z vlastního jména Macedon (viz výše) Podle mytologie byl Makedon syn Dia a jeho milenky Thyi a Thrákie byla dcera boha Okéana a sestra jedné z Diových manželek, Europé. Podle jiné pověsti dal jméno Thrákii syn boha války Arese, Thrax.

alternativní názvy: Macedonia East and Thrace (angl.), Ostmakedonien und Thrakien, Trazien (něm.), Macedoine de l´Est et Thracie (fr.), Tracia (it., šp.)

Drama

Slovo drama vzniklo z řeckého slova dělat, ale název města je spíš odvozen od množství, buď malých městeček nebo pramenů v okolí města.

alternativní názvy: Dravescus, Dhráma, Dhrama, Dráma, Darma, Dramme, Drama (angl., něm., fr.)

Evros

Region je pojmenován podle stejnojmenné řeky Evros, stejně se jmenoval i syn bájného thráckého krále.

alternativní názvy: Hevros, Evros (angl.), Hewros (něm.), Evros (fr.), Euros (port.)

Kavala

Název města, podle něhož je pojmenován i region, pochází z italského cavallo, byla zde přepřahací stanice koňské pošty. Dřívější názvy Neapolis (nové město), Christoupolis (Kristovo město).

alternativní názvy: Cavalla, Kavalla, Kaválla, Cavalla, Kavála, Kavalla, Kaballa, Neapolis, Kavala (angl.), Kawala (něm.), Kavala, Cavalla (fr.)

Rodopi

Region nese název bulharského pohoří. Rodopi znamená růžový.

alternativní názvy: Rhodope, Rodhópi, Rodopi (angl.), Rhodopen (něm.), Rodope (fr.)

Thasos

Podle pověsti byl Thassos syn fénického krále Agenora nebo boha Poseidona. jeden z prvních obyvatel ostrova se jmenoval Chryse (zlatý). V antice byl Thassos také bratr Europy, proto bloudil po světě,aby našel svou ztracenou sestru. Podle jiného příběhu o delfské věštbě se měli lidé z ostrova Paros usadit na ostrově plném mlhy - tomuto popisu nejlíp odpovídal Thasos a tak získal první osadníky. V 8. st. př.n.l. tu byly objeveny zásoby zlata a ostrov se stal mocným starověkým centrem.

alternativní názvy: Thassos

Xanthi

Jméno regionu je shodné s hlavním městem, dříve Xanthia nebo Skeča. Původ názvu je ve starořeckém slově xanthe=žlutý, blond.

alternativní názvy: Xánthi, Xanthe, Xanthe, Eskije, Xanthi (angl., něm.) Xanthi, Xante (fr.)

Epirus

Název Epirus neboli Apeiros (dórsky) znamená pobřeží, původně šlo o celou řeckou pevninu. Ipeiros je také řecký výraz pro světadíl.

alternativní názvy: Ipeiros, Epiros, Epeiros, Ipiros,Ípeiros, Ípiros, Epirus, Epirus (angl., něm.), Épire (fr.), Epiro (šp.)

Arta

Slovo arta znamená opevnění nebo pevnost, region získal název od stejnojmenného hlavního města.

alternativní názvy: Árta, Arta (angl., něm., fr.)

Ioanina

Město bylo zasvěceno v 6. století svatému Janovi, region se jmenuje podle hlavního města.

alternativní názvy: Jannina, Yanina, Yannina, Yanina, Ioaa, Ioäa, Yannina, Ioánnina, Yanya, Janinë, Ioannina (angl., něm.) Ioannina, Ianina (fr.), Janina (srb.)

Preveza

Město Prevesa Vecchia založili pravděpodobně Římané na místě starší Vereniki (Berenikia), podle města se jmenuje celý region.

alternativní názvy: Preveza (angl.) Prewesa (něm.) Preveza (fr.) Préveza, Prévesa (port.)

Thesprotia

Název regionu je odvozen od prvních řeckých obyvatel, kmene Thesprotů z doby bronzové.

alternativní názvy: Thesprotia (angl., něm.) Thesprotie (fr.)

Jónské ostrovy

Název moře i ostrovů v nich připomíná bloudění Diovy milenky Io, případně hrdiny Ionia. Název nesouvisí s Malou Asií, nazývanou ve starověku Ionia.

alternativní názvy: Ionioi Nisoi, Iónides Nissiá, Iónia Nissiá, Iónioi Nísoi, Iónioi Níssoi, Ionian Islands (angl.), Ionische Inseln (něm.), Îles Ioniennes (fr.), Islas Jónicas (šp.), Isole Ionie (it.)

Korfu

Jméno ostrova vzniklo z řeckých slov stous Koruphou, což znamená s vrcholky (podle 2 hor na ostrově), druhý název Kerkyra pochází ze slova kerk, které znamená ohyb nebo zatáčka a popisuje tvar ostrova.

alternativní názvy: Kerkyra, Kérkira, Kérkyra, Corcyra. Corfu (angl.), Korfu (něm.), Corfou, Corcyre (fr.)

Kefalonia

Název ostrova je odvozen od starořeckého slova kefale, které je společné pro hlavu i horu.

alternativní názvy: Kefallinia, Cephalonia, Kefallenia, Kefalloniá, Kefaloniá, Kephalonia, Kefallonia (angl., něm.), Céphalonie (fr.), Cefalônia (port.), Cefalonia (it.)

Lefkada

Ostrov se jmenuje podle bílého útesu u hlavního města, leukos znamená starořecky bílý.

alternativní názvy: Lefkáda, Lefkás, Leucas, Levkas (angl.), Leucade, Sainte-Maure (fr.), Leucádia (port.) Leucade, Santa Maura (it.)

Zakynthos

Pojmenování pochází od zde volně rostoucích hyacintů, ostrov je takto nazýván již Homérem.

alternativní názvy: Zákinthos, Zákintos, Zante, Zakynthos (angl.), Zakynthe, Zacinthe (fr.), Sakynthos (něm.), Jacinto (port.)

Severní egejské ostrovy

Egejské moře bylo pojmenováno podle Aegea, bájného krále Athén, otce hrdinného Thésea. Po nedorozumění, kdy syn zapomněl vyměnit na lodi plachty při návratu z Kréty, spáchal Aegeus v tomto moři sebevraždu.

alternativní názvy: Nísoi Aigaíou, Nísoi Aiyaíou, Nissiá Egeou, Níssoi Aigaíou, Voreio Aigaio, Aegean North , Aegean Islands (angl.), Nordägäis, Ägäische Inseln, (něm.), Îles de la Mer Égée (fr.)

Chios

Ostrov byl pojmenován podle syna Poseidona a jedné z nymf. Byl tak křehký a krásný, že byl pokřtěn Chios, Chionis= sníh.

alternativní názvy: Híos, Khios (angl.), Chios (něm.), Chios, Chio (fr.), Scio (it.), Sakis Adasi (tur.)

Ikaria

Na tomto ostrově podle legendy ztroskotal Ikaros při letu se svým otcem z Kréty, když mu slunce rozehřálo vosk na křídlech a byl zde pohřben.

alternativní názvy: Ikária, Icaria

Lesbos

Podle mytologie byl Lesbos bůh, kterému byl zasvěcen tento ostrov. Homér mu říkal "Macarovo sídlo" podle prvního krále na Lesbu. V pozdní době bronzové se jmenoval Lazpas.

alternativní názvy: Lesvos, Mitilini, Mitilíni, Lesbos (angl., něm.), Mytilène (fr.)

Limnos

Bohyně Héra se rozzuřila na svého syna Héfaista a svrhla ho s Olympu. Dopadl na Limnos, kde o něj lidé pečovali a stal se patronem ostrova. Jiná pověst líčí naštvané ženy, které zavraždily všechny muže na ostrově, protože je manželé dlouho ponižovali. Také vyhnaly místního krále a vlýdly si tu po svém. Za čas se zde na své plavbě zastavili Argonauti s králem Jásonem, kteří tyto ženy opodnili a na ostrov se vrátila mužská populace.

alternativní názvy: Lemnos,

Samos

Název ostrova je překladem předhelénského slova, které znamená vysočina.

alternativní názvy: Samos (angl., něm., fr.) Susam Adasi (tur.)

Peloponés

Poloostrov nese jméno bájného krále. Pelops byl zakladatel Mykén, syn Tantalův a vnuk boha Dia. Nesos je řecký výraz pro ostrov, takže Peloponés znamená doslova Pelopův ostrov.

alternativní názvy: Péloponissos, Pelopónissos, Peloponnesus, Pelopónnisos, Pelopónnissos, Morea, Peloponnese (angl.),
Peloponnes (něm.), Péloponnèse, Morée (fr.), Peloponeso (šp.), Peloponneso (it.)

Arkadia

Název regionu vznikl z vlastního jména. Arkas byl bájný král, Diův syn, po matce vnuk bájného Pelasga, který byl podle některých bájí také Diův syn.

alternativní názvy: Arkadhía, Arkadía, Arcadia(angl.), Arkadien (něm.), Arcadie (fr.)

Argolida

Jméno regionu je odvozeno od hlavního města Argos, což znamená bílý, oslnivý, zářící nebo také vysoké opevnění. Původně byl Argolida název pro celý Peloponés.

alternativní názvy: Argolída, Argolis (angl.), Argolida (něm.), Argolide (fr.), Argolide (port.)

Korinthia

Původ názvu Korinth, ze kterého je odvozeno jméno regionu, je buď ve slově kar, které znamená vrchol nebo koruthos, česky přilba.

alternativní názvy: Corinthia, Korinthía, Corinth (angl.), Korinth (něm.), Corinthie (fr.), Corínzia (port.)

Lakonia

Region má jméno podle podle vlast. jména Lakones, vzniklého ze slova nížina, rovina. V mytologii byl Lakedaimon byl Diův syn, který si vzal za manželku Spartu.

alternativní názvy: Lakonía, Laconia (angl.), Lakonien (něm.), Laconie (fr.), Lacônia (port.)

Messinia

Toto území získalo geometrický název podle slova messos, což znamená střed, protože leží mezi významnými starověkými městy Pylosem a Spartou.

alternativní názvy: Messenia, Messinia (angl.), Messenien (něm.), Messénie (fr.), Messenia (port.)

Jižní egejské ostrovy

Egejské ostrovy (stejně jako ty severní) se jmenují podle Egejského moře, které získalo název po bájném athénském králi Aegeovi.

alternativní názvy: Notio Aigaio , Nísoi Aigaíou, Nísoi Aiyaíou, Nissiá Egeou, Níssoi Aigaíou, Aegean South , Aegean Islands (angl.), Südägäis, Ägäische Inseln (něm.), Îles de la Mer Égée (fr.)

  • Kykládes

Kyklos je starořecky kruh, podle ostrovů rozmístěných v kruhu kolem bájného ostrova Délos.

alternativní názvy: Kikládes, Kikladhes, Kykládes, Cyclades (angl.), Kykladen (něm.), Cyclades (fr.), Cicladas (port.), Cicladi (it.)

Andros

V mytologii byl Andros vnukem boha Apollona a generálem krétského krále, který mu tento ostrov věnoval

alternativní názvy: Ándros

Kea-Kythnos

Ostrov Kea se původně jmenoval Ydroussa (vodní ostrov), věří se, že název souvisí s vodní nymfou.

Ostrov Kythnos byl podle pověsti obydlen od 12. st. př. n.l., vůdce zdejšího lidu se jmenoval Kythnos.

alternativní názvy: Kea, Kythnos, Kíthnos,

Milos

Milos a Kimolos tvořily jeden ostrov, dokud je zemětřesení nerozdělilo vedví.Osady zde postupně měla minojská i mykénská civilizace, Athéňané i Římané, protože touha po bohatství ostrova byla trvalá.

alternativní názvy: Mílos, Mélos

Naxos

Zeus se sice narodil na Krétě, ale vyrůstal na ostrově Naxos. Narodil se zde jeho syn Dionýsos, který ostrov zúrodnil a obdařil vinicemi. Hlavní centrum Kyklád v období 4000 -1100 př.n.l.

alternativní názvy: Naxós,

Paros

Ostrov se původně jmenoval Minoa, což naznačuje, že patřil v minojské době ke Krétě. Mramor z ostrova Paros byl použit při stavbě chrámů v Delfách a na mysu Sunion (Attika)

alternativní názvy: Páros

Syros

Homér připomíná ostrov jako Siriin. Podle pověsti byl prvním jeho obyvatelem Keraunus (zářivý), kterého sem dopravil delfín poté, co jeho loď ztroskotala.

alternativní názvy: Sýros,

Thira

Asi nejromantičtější ostrov Řecka se nejprve jmenoval Stroggyli (kulatý), Féničané ho přejmenovali na Kallisti (opravdu dobrý), a konečně jméno Thira dostal po svém prvním vládci, Thébském hrdinovi a místokráli Sparty (Theros), který se tu se svými lidmi usadil.

alternativní názvy: Thíra, Santorini

Tinos

Původně se podle pověsti jmenoval Hadí ostrov, prý jich tu bylo velké množství. Poseidonovi se podařilo je vyhubit, proto měl bůh moře u místních obyvatel výsadní postavení.

alternativní názvy: Tínos

  • Dodekanissa

Dodeka znamená řecky 12, podle dvanácti hlavních ostrovů v oblasti: Rhodos, Karpathos, Kos, Kalymnos, Leros, Patmos, Nisyros, Telos, Symi, Kassos, Khalke a Saria.

alternativní názvy: Dhodhekanisos, Dodekánis, Dodekánisos, Dodekánissa, Dodekánissos, Dodekánnisos,
Dodecanese (angl.), Dodekanes (něm.), Dodécanèse, Sporades du Sud (fr.), Dodecanésia (port.), Dodecaneso (it.)

Kalymnos

Bohyně Gaia (Země) měla syna s bohem Uranem (nebe), titána, který se jmenoval Kalydnos, jehož jméno nese podle legendy tento ostrov.

alternativní názvy: Kalýmnos, Kalimnos,

Karpathos

Podle legendy se na tomto ostrově narodil titán Iapetus, název pochází možná ze slova Arpatheoi (závidět), protože i olympští bohové záviděli obyvatelům krásy ostrova.

alternativní názvy: Karpáthos, Carpathos, Krapatho, Tetrapolis, Anemoessa, Scarpanto

Kos

V mytologii ostrov Kinnis podle titána stejného jména, jemuž (s bratry Phoebus a Chios) poskytl ostrov úkryt během války titánů.Podle jiné legendy se na Kosu zachránil Hérakles na své poslední lodi při cestě z trojské války.

alternativní názvy: Kós

Rhodos

Když Zeus rozděloval bohům Zemi, zapomnělo se na boha slunce Helia. Nakonec si vyprosil zemi, která se vynoří z moře a učinil z ní nejkrásnější ostrov široko daleko, Rhodos. Méně pohádkovou variantouje odvození od fénického slova rhod (had) nebo pojmenování po dle nymfy Rhoda.

alternativní názvy: Rodos, Rodós, Rhodes, Rhode,

Thessálie

Název pochází ze jména Thessalos. Je to jméno několika antických hrdinů - Héraklova syna, který bojoval u Tróje a pak byl králem na ostrově Kos a také jméno syna Jásona a Médei.

alternativní názvy: Thesalia, Thessalía, Thessaly (angl.), Thessalien (něm.), Thessalie (fr.), Tesalia (šp.), Tessaglia (it.)

Karditsa

Jméno pravděpodobně pochází ze slovanského slova graditsa (malé opevněné městečko, hradiště).

alternativní názvy: Kardítsa, Kardhítsa, Kardhitsa, Karditsa (angl., něm.), Karditsa, Carditsa (fr.)

Larisa

Larisa byla matkou nebo sestrou bájného krále Pelasga a pocházela z města Argos na Peloponésu, kde se Larisa říkalo také hradu. Region se jmenuje podle hlavního města Thessálie, Larisy.

alternativní názvy: Lárisa, Lárissa, Larissa (angl., něm., fr.)

Magnesia

Této oblasti dal jméno bájný hrdina Magnes, syn Aeola Magnesia.

alternativní názvy: Magnessia, Magnisía, Magnissía Magnisia, Magnísia, Magnizia, Magnézia, Magnesia (angl., něm.), Magnésie (fr.) Magnésia (port.)

Sporady

Kromě ostrovů Skopelos, Skiathos a Skyros patří do tohoto souostroví ještě asi 10 dalších ostrovů.

alternativní názvy: Sporády, Sporades

Trikala

Homér zmiňuje město Trikka. Trikké byla nymfa, dcera říčního boha Pinia.

alternativní názvy: Tríkkala, Tríkala, Trikkala, Tríkkala, Trikkaion, Trikalon, Trikálon, Trikkaíon Kozáni, Trikka,
Trikala (angl., něm., fr.)

Západní Řecko

alternativní názvy: Dytiki Ellada (gr.), Greece West (angl.), West-Hellas (něm.), Grece de l’Ouest (fr.)

Achaia

Nový název pro Agamemnonovu říši, který uvádí už Homér.

alternativní názvy: Achaïa, Ahaïa, Akhaïa, Achaea (angl.), Achaia (něm.), Achaïe (fr.), Acaia (port.)

Aetolia-Akarnania

Region má část jména podle bájného Aitola. Akarna znamená skalnatý. Anes (ania) jsou obyvatelé, takže jde o obyvatele skalnatého kraje.

alternativní názvy: Acarnania and Ætolia, Aetolia and Acarnania, Aitolia kai Akarnania, Aitolia-Akarnania, Etolía Akarnanía, Aitolia and Akarnania (angl.), Atolien und Akarnien (něm.), Étolie-Acarnanie (fr.), Etólia e Acarnania (port.)

Elis

Používá se také název Ilia, podle jednoho z výkladů jméno vzniklo z řeckého slova elos (=bažina). Podle mytologie byl Elis synovec krále Aitola, který přišel z Thessálie a osídlil území kolem Olympie.

alternativní názvy: Elia, Elis, Ileía, Ilís, Ilia (angl.), Elis (něm.), Élide (fr.), Élida (port.)

Západní Makedonie

alternativní názvy: Dytiki Makedonia (řec.), Macedonia West (angl.), Westmakedonien (něm.), Macedoine de l´Ouest (fr.)

Florina

Jméno Florina může pocházet z makedonského slova floros (řecky chloros), což znamená zelený nebo čerstvý, podle místní přírody.

alternativní názvy: Florína, Plorina, Florina (angl., něm., fr.) Lerin (slov.) Follorinë (alb.)

Grevena

Jméno Grevena vzniklo podle přítoku řeky Aliákmon, Grevenitis. Tato část Makedonie se také nazývá Elumia, Eleimeia.

alternativní názvy: Grebena, Grevená, Grevena (angl.), Grewena (něm.), Grevena (fr.)

Kastoria

Jméno Kastoria možná pochází z řeckého slova kastoras, které znamená bobr. V nedalekém jezeře Orestiada jich žilo spousty. Další variantou je příbuznost s řeckým slovem kastro, které vzniklo z latinského castrum, hrad. Z mytologie je známý hrdina Kastor. Slovanský název Kostur má základ ve slově kost.

alternativní názvy: Kastoriá, Kesrie, Kostur, Kastoria (angl., něm., fr.), Kesriye (tur.)

Kozani

Jedna z teorií uvádí, že je název města Kozani, podle něhož je region nazván, odvozen ze starého makedonského jména Kosdianos. Další verzí je původ v tureckém slově kovan, které znamená úl. Také se uvádí souvislost se slovanskými výrazy koza a koža, které se váží k místní pastevecké tradici.

alternativní názvy: Kozáni, Kozáne, Kosani, Kozani (angl.), Kosáni (něm.), Kozani (fr.)

autor stránky: Mirka

poslední­ aktualizace: 5.11.2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace