probíhá výpočet, čekejte prosím...

výroky slavných

O čase

 • Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky. (Hérakleitos)
 • S časem pomíjí cit nesmělosti v lidech. (Aischylos)

O člověku

 • Výsadou bohů a lidí je smích. (Démokritos)
 • Přestaň již s nářkem, slzami nespravíš nic. (Homér)
 • Kováním se stáváme kováři. (Aristotelés)
 • Boj je otcem všeho. (Hérakleitos)
 • Člověk se nasytí všeho, i lásky. (Homér)
 • Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího než člověk. (Sofoklés)

O dobru a zlu

 • Největší zlo na světě je nespravedlivě jednat. (Platón)
 • Dobrý je ten, kdo se spokojí jen sníti o tom, co zlý uskutečňuje. (Platón)
 • Těm, kdo hledají dobro, těžko se naskýtá, zato zlé se naskýtá i nehledajícím. (Démokritos)
 • Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo. (Euripidés)
 • Hřích je vymýšlet záhubu druhým. (Homér)

O moudrosti a rozumu

 • Pravá moudrost je ve štěstí obranou, v neštěstí oporou. (Aristotelés)
 • Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. (Platon)
 • Ani umění, ani moudrosti se nedosáhne, neučí-li se tomu člověk. (Démokritos)
 • Moudrý člověk může jít do každé země, neboť vlastí dobré duše je celý svět. (Démokritos)
 • Dokud žiješ, uč se! Neočekávej, že stáří s sebou přináší moudrost. (Solón)
 • Je třeba pěstovat mnohé přemýšlení, ne mnohou učenost. (Démokritos)
 • Nerozumní nabývají rozumu neštěstím. (Démokritos)
 • Je lépe uvažovat před činy, než potom o nich přemítat. (Démokritos)
 • Je rozumný, kdo se nermoutí z toho, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má. (Démokritos)
 • Nerozumní žijí, netěšíce se ze života. (Démokritos)
 • Sláva a bohatství bez rozumu nejsou bezpečné statky. (Démokritos)
 • Nerozumní lidé jsou ti, kteří nechtějí ani žít, ani umřít. (Epiktétos)

O omylech

 • Kdo se mýlí, pokládá upřímně lež za pravdu. (Epiktétos)
 • Poznání chyby je počátkem záchrany. (Epikúros)
 • Kdo nedbá zisků jistých, třeba jen malinkých a štve se za nejistým, jak je bláhový. (Aisofós)
 • Raka nepřiměješ nikdy, aby kupředu kráčel. (Aristofanes)

O přátelství

 • Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost. (Aisofós)
 • Nová přátelství jsou pevná, ale stará pevnější. (Antifón)
 • Míti přátele, znamená být vážen pro sebe samého. (Aristotelés)
 • Přátelství jednoho moudrého člověka je lepší než přátelství všech nerozumných. (Démokritos)
 • Ve štěstí je snadné najít přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější. (Démokritos)
 • Snáze se lze uvarovati nepřítele než přítele. (Hérakleitos)

O rozvaze a cti

 • Rozvažuj pomalu, když se však rozhodneš, jednej rychle. (Sokratés)
 • Rozvážní lidé většinou dokáží změnit i neštěstí ke svému prospěchu. (Heliodoros)
 • Jsi-li zlostný, neříkej ani nedělej nic, dokud si v duchu nezopakuješ abecedu. (Athenodorus)
 • Nadměrná sláva je osudná, do strmých štítů nejspíše Diovy blesky bijí. (Aischylos)
 • Člověk je vážen a nevážen podle toho, co dělá, ale také podle toho, co chce. (Démokritos)
 • Nečiň v životě nic, o čem by ses bál, že se dozví tvůj soused. (Epikúros)
 • Je čisté svědomí to jediné, co stejnou cenu má, jak život sám. (Euripidés)
 • Největším ziskem ze spravedlnosti je klid. (Epikúros)
 • Hlavním svědectvím, že mluvím pravdu, je má chudoba. (Sokratés)

O řeči

 • Buď mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčení. (Pythagoras)
 • Kdo neunese meč, seká jazykem. (Aisofós)
 • Ušlechtilá řeč nezakryje špatný čin, ani není poškozen dobrý čin urážlivou řečí. (Démokritos)
 • Mnoho mluviti a mnoho říci není totéž. (Homér)

O štěstí

 • Čím je štěstí větší, tím jsou větší nebezpečí, která je ohrožují. (Aristotelés)
 • Štěstí a neštěstí není v majetku ani ve zlatě, tento démon žije přímo v naší duši. (Démokritos)
 • Věřte, že štěstí je ve svobodě a svoboda v odvaze. (Periklés)
 • Smělému štěstí přeje. (Homér)

O ženách

 • Nikdo pro rozkoš a ženu nepozbývá mysli. (Sofoklés)
 • Žena je nad mužem mnohem bystřejší k zlomyslnosti. (Démokritos)
 • Kdo důvěřoval v ženu, ten se svěřil loupežníkům. (Hésiodos)
 • Žena chce vždy obohatit toho, s kým právě žije. (Homér)

O životě a smrti

 • Celý život člověk vzpomíná na hostitele, který se k němu zachoval pěkně. (Homér)
 • Lidský život není nic jiného než řetěz zmeškaných příležitostí. (Sokrates)
 • Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili. (Sokratés)
 • Žít špatně, nedostatečně a nestřídmě neznamená zle žít, ale pomalu umírat. (Démokritos)
 • Žádná smrt není trpčí než otroctví. (Hésiodos)
 • Umřít - na tom není nic k smíchu ani nic k pláči. (Epikúros)
 • Dokud jsme ještě zde, není smrti, až smrt přijde, nebudem. (Epikúros)

autor stránky: Mirka

poslední­ aktualizace: 30.10.2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace