probíhá výpočet, čekejte prosím...

proč se říká?

 

Achillova pata

Bájný rek Achilles, potomek samotného Dia, byl kromě své paty nesmrtelný. Jeho matka, bohyně Thetis, mu nesmrtelnost zajistila tím, že malého Achilla namáčela v posvátné vodě řeky Styx - za patu ho však musela držet. Ale protože bohové se rozhodli, že tento udatný rek zahyne u Tróje, poslali šíp trojského prince Parida právě do jeho smrtelné paty - od té doby je za Achillovu patu považované slabé místo každého plánu nebo člověka.

Ariadnina nit

Dívka Ariadné, dcera krále Mínoa, pomohla na Krétě rekovi Théseovi, aby se neztratil v labyrintu, když se vydal zabít bájného netvora Minotaura. Její klubko nití pomohlo bezpečně najít řeckému hrdinovi cestu ze spleti chodeb na denní světlo. Toto podobenství se používá v situacích kdy sledujeme určité vodítko nebo stopu, které nás přivedou k cíli.

Arachné

Velmi zručná tkadlena Arachné trvala na tom, že bude soutěžit ve tkaní s Pallas Athénou. Jejich práce byly srovnatelné, ale Arachné pohrdala bohy, proto jí nebylo vítězství přiznáno. Chtěla se oběsit, to jí však Athéna nedovolila a odsoudila ji i všechny další generace k věčnému visení a tkaní tím, že tkadlenu proměnila v pavouka. Řecký výraz pro pavouka - arachné- se zachoval dodnes, arachnofobie je naopak strach s pavouků.

Augiášův chlév

Héraklés na svých cestách mimo jiné vyčistil za jediný den chlévy obrovských stád krále Augiáše, syna boha Helia. Nepředstavitelnou práci zvádl svým důvtipem, svedl do chlévů tok blízkých řek a hnůj vyplavil. Dnes tento pojem znamená velmi špinavé prostředí.

Danajský dar

Danaos, lybijský král, měl 50 dcer, krásných Danaoven, do nichž se zamilovalo 50 synů krále Aegypta. Dcery se všemožně Aegypťanům bránily a nakonec použily lsti. Naoko se ke svým manželům měly, ale v noci je vyvraždily dýkami, které jim věnoval jejich otec. Jen jedna z dívek svého muže ušetřila a založili spolu slavný rod. Danaovny za své vraždy dodnes pykají, neboť je jim souzeno nosit vodu do děravých nádob tak dlouho, dokud nebudou plné. Danajské dary v současné době odmítáme, jsou to nepříjemné, nebezpečné nebo obtěžující věci.

Erotovy šípy

Šípy lásky nazýváme také Amorovými, podle římského jména tohoto boha. Eros byl bůžek lásky, syn bohyně Afrodity, který střílel po lidech svými zlatými šípy. Koho si vybral, toho trefil, koho trefil, ten se zamiloval. My dnes chápeme Erotovy šípy lásky jako symbol "neovlivnitelné" zamilovanosti.

Hádova říše

Hádes, Diův bratr, byl bůh podsvětí, zemřelých a duší, vládl také temným silám. Vchod do podsvětí hlídal pes Kerberos, přes řeku Styx vozil mrtvé převozník Cháron. V Hádově království stínů trpěli a odpykávali své tresty hříšníci po své smrti, působili zde také tři božští soudci. V ojedinělých případech bylo možné, aby se člověk vrátil na zem, většinou však ne nadlouho. Pro moderní lidi Hádova říše částečně splývá s křesťanským peklem.

Jablko sváru

Jde o zlaté jablko bohyně Eris, která jeho prostřednictvím rozhádala tři olympské bohyně na svatbě krále Pélea v pohoří Pilionu. Jablko neslo nápis "té nejkrásnější" a Athéna, Artemis i Afrodité se jej chtěly zmocnit. Vypukl mezi nimi vášnivý spor, k jehož řešení si vybraly trojského prince Parida. Dnes je jablkem sváru kterákoliv věc, o kterou se vede spor.

Oidipovský komplex

Oidipus byl nalezenec vychovaný v Korintu, ale v delfské věštírně se dozvěděl, že zavraždí svého otce a ožení se s vlastní matkou. Aby pravděpodobnost, že potká své rodiče, omezil na minimum, stal se tulákem. Na cestě do Théb se bránil starci, a tak nevědomky zabil krále Laia. Théby tehdy sužovala obluda Sinx, lev s křídly a ženskou hlavou. Oidipus uhodl její hádanku, Thébané si oddychli a prohlásili jej králem. Oženil se s vdovou po Laiovi a měl s ní čtyři děti. Pak se dozvěděl, že Laios a jeho žena jsou jeho pravými rodiči. Jeho matka-manželka spáchala sebevraždu, Oidipus sám se oslepil a byl vyhnán z Théb. Chorobná vazba syna na matku se dnes nazývá oidipovským komplexem.

 

Panovy píšťaly, panika

Bůh Pan, půl kozel, půl člověk, ochránce stád, pastýřů a celé přírody hrál na kouzelné píšťaly - za jejich zvukem se vydávala nejen celá stáda, ale jako očarovaní za ním šli i lidé. Pan patřil k Dionýsově veselé družině. Když měl ale špatnou náladu, nebylo radno jej vyrušovat - mohl na člověka seslat tíživý sen nebo panický strach a hrůzu. I dnes se při panice lidé chovají jako zhypnotizovaní, bez vlastní vůle.

Pandořina skříňka

Pandora byla umělá dívka, kterou stvořil Héfaistos na příkaz samotného Dia, jehož rozzlobil Prométheus, když dal lidem oheň, vědomosti a naučil je řemeslům. Pandora dostala nejlepší vlastnosti a dary bohů (Pandora=dostala dary od všech), ale měla za úkol rozsévat nenávist a zlo. Byla krásná jak obrázek, jenže škodila, kde mohla. V jejím domě bylo ve velké nádobě ukryto veškeré zlo. Pandora nádobu otevřela a zlo pustila mezi lidi. Zlo a nemoci stvořil Zeus němé, aby na svůj příchod nemohly neupozornit. Lidé Pandořiny skříňky neotvírají, aby se nedočkali nepříjemných překvapení.

Paridův soud

Trojský princ Paris byl zmocněn, aby mezi třemi bohyněmi vybral tu nejkrásnější pomocí zlatého jablka, které mezi Athénu, Artemis a Afrodité vhodila bohyně sváru Eris. Byl to složitý úkol - ať by jeho rozhodnutí bylo jakékoliv, dvě z vlivných bohyň si znepřátelil. Paridův soud je tedy synonymem složitého, nejednoznačného rozhodování.

Poseidonovo království

Mocný bůh moře Poseidon, Diův bratr, vládl všem mořím a životu v nich. Šéfoval také zemětřesením, ovlivňoval počasí, hlídal nebo potápěl lodě. Poseidonova říše je tedy moře a vše, co k němu patří. Poseidonův trojzubec vhozený do moře je poetické označení poloostrova Chalkidiki.

Sisyfova práce

Sisyfos, zakladatel Korintu, se chtěl vyhnout smrti, tak spoutal boha smrti Thanata a lidé na světě přestali umírat. Thanata však osvobodil bůh Ares a Sisyfos skončil v Hádově moci. I toho však obelstil a vrátil se na zemi. Jeho pobyt byl však krátký, bohové vrátili světu zavedený pořádek a za trest nechali Sysifa valit velký kámen na vrchol strmé hory. Když to už vypadá, že se mu úkol podaří splnit, kámen se skutálí zpět dolů… Nyní je sisyfovská práce každá marná, zbytečná, často úmorná dřina.

Skylla a Charybda

Byly to dvě nebezpečné nestvůry, mezi kterými musel Odysseus při návratu z Trojské války na Ithaku proplout. Průliv byl úzký a nebezpečný, Skylla si chtěla vzít šest jeho přátel, v Charybdě by zahynuli všichni. Nakonec bylo oněch šest mužů obětováno, ale loď plula dál. Volba mezi Skyllou a Charybdou je i dnes výběr ze dvou zel, neboli z deště pod okap. Proplout mezi Skyllou a Charybdou znamená uniknout jen o vlásek.

Tantalova muka

Tantalos byl Diův syn, oblíbenec bohů. Bohatý, ale nekonečně pyšný. Začal se považovat za boha, požadoval nesmrtelnost a olympské bohy urážel - dlouho mu to procházelo, jejich trpělivost přetekla, teprve když bohům předložil k večeři uvařeného vlastního syna Pelopa. V Hádově říši na něj čekaly nepředstavitelné hrůzy, je tam týrán hladem, žízní a věčným strachem. Proto podle Tantala, miláčka bohů, nazýváme utrpení a mučení na hranici snesitelnosti.

Trojský kůň

Lstivý ithacký král Odysseus navrhl Řekům, kteří už 10. rok obléhali Tróju, originální způsob, jak překonat hradby města. Vyrobili dřevěného koně, nejlepší bojovníci se do něj schovali a všichni ostatní odjeli mimo dohled. Obyvatelé Tróje se domnívali, že kůň je dar bohům a protože věřili v tytéž bohy jako útočníci, rozhodli se vtáhnout koně do města. V noci řečtí hrdinové vylezli, otevřeli brány a Řekové pak Tróju konečně dobyli. Proto je dnes za Trojského koně považováno vše, co úskokem zlomí jednotu nepřítele nebo cizí škodlivý element v určitém celku.

Zpěv Sirén

Když se Odysseus vracel z vítězné, ale krvavé trojské války, potkal se s kouzelnicí Kirké, která mu umožnila líbezný, ale svůdný zpěv Sirén uslyšet. Odysseus však musel být pevně přivázán k lodnímu stěžni, aby se za čarovným zpěvem nerozběhl - z ostrova Sirén by se už nikdy nedostal. Ostatní lodníci si museli zalepit uši voskem, aby loď bez úhony kolem ostrova proplula. Sirény nás dnes už moc nelákají, mají spíš varovnou a výstražnou funkci.

 

autor stránky: Mirka

poslední­ aktualizace: 31.10.2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace