probíhá výpočet, čekejte prosím...

Řecká menšina v ČR

Možná se budete divit, kolik Řeků v České republice žije. Řecká národnostní menšina se během posledního půlstoletí stala součástí naší společnosti, ale většinou o ní moc nevíme.

Přitom jsou to právě česky mluvící Řekové, kteří nám mohou svou původní vlast srozumitelně a z úplně jiného pohledu přiblížit. Řekové u nás také pracují, zastupují různé firmy nebo řecký stát. Řeckých turistů u nás moc nepotkáváme, přesto sem na dovolenou někteří také jezdí. Proto dáváme na stránkách R-A prostor i řeckým krajanským obcím a spolkům. Seznámení s jejich zkušenostmi, názory na rozdílnost kultur a mentalit obou národů nám dává i příležitost podívat se občas na sebe sama očima lidí, kteří sem přijeli ze země, kterou si často představujeme jen jako lákavý turistický cíl.

Z dopisu řeckého prezidenta Řekům žijícím na celém světě při příležitosti vstupu do nového roku 2007 :
"...věřím, že myšlenky nás všech zde v Řecku jsou v této novoroční době s Vámi, kteří reprezentujete naši zemi a vracíte se k řecké kultuře, když se Vám stýská po vlasti. Každá řecká rodina žijící v zahraničí má zajímavý osud. V realitě globálního světa si my, žijící v Řecku můžeme vzít příklad z vašich řešení různých situací. Dokázali jste se začlenit do svých nových zemí aniž byste zapomněli na své kořeny. V tomto smyslu se stáváte mostem mezi různými kulturami a národy…"

Více informací o řecké menšině v ČR

O odlišnostech mentality obou národů a životě řecké komunity u nás se můžete dozvědět v rozhovoru s názvem Řecká menšina nemá problémy se soužitím s Čechy, který poskytl předseda Řecké obce Šumperk Theodor Amanatidis olomouckému internetovému serveru... více »

V učebnicích dějepisu se můžeme dočíst, že po 2. světové válce emigrovalo během občanské války do Československa hodně Řeků, často sem byly posílány i malé děti. Je obecně známo, že nejvíce se jich usadilo na severní Moravě, podrobnosti většina našich lidí nezná, takže jsme usoudili, že trocha historie neuškodí a vyhledali jsme pro vás článek Mariána Slobody (2003) "Až bude v Řecku mír, vrátíme se domů". Řecká národnostní skupina v České republice, který historii i situaci Řeků v ČR podrobně mapuje... více »

Oficiálním zdrojem informací o řeckém obyvatelstvu na našem území jsou Podkladové materiály pro Radu vlády pro národnostní menšiny o situaci řecké menšiny v České republice (2002), zpracované Asociací řeckých obcí v České republice na základě podkladů všech dvanácti obcí, které jsou na našem území registrovány....více »

Asociace řeckých obcí v ČR

autor stránky: Mirka

poslední­ aktualizace: 22.11.2014

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace